หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อหัวเสือ
อักษรล้านนา
ตํอฯห฿วฯเสิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ต่อหัวเสือ]
ความหมาย

น.ตัวต่อที่อยู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ตัวเล็กกว่าต่อหลุม ลำตัวสีเหลืองปนน้ำตาลหรือดำ คล้ายสีของเสือ มีสีเหลืองปนส้มพาดที่ส่วนกลางของท้อง ทำรังแขวนตามกิ่งไม้ ชายคาบ้านเรือน มีนิสัยดุ เหล็กในมีพิษมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อหัวเสือ (ตํอฯห฿วฯเสิอฯอ)