หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อหลวง
อักษรล้านนา
ตํอฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ต่อหลวง]
ความหมาย

น.ต่อหัวเสืออีกชนิดหนึ่ง ตัวโต ทำรังขนาดใหญ่ภายในรังมีหลายชั้น แขวนตามกิ่งไม้ นิสัยดุ เหล็กในมีพิษมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อหลวง (ตํอฯหลฯวฯง)