หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อยปะตู๋
อักษรล้านนา
ต่อฯยฯระฯบตู
เทียบอักษรไทย
[ต่อยประตู]
ความหมาย

ก.เคาะประตู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อยปะตู๋ (ต่อฯยฯระฯบตู)