หน้าหลัก
ต่อย
ต่อฯยฯ
[ต่อย]

ก.เคาะ,กระทบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อย (ต่อฯยฯ)