หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อมน้ำ
อักษรล้านนา
ต่อฯม¢
เทียบอักษรไทย
[ต่อมน้ำ]
ความหมาย

น.หยดน้ำ - เม็ดน้ำอย่างเม็ดฝนเป็นต้นที่ไหลหยดลง ก.ทำให้น้ำไหลร่วงลงเป็นหยดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อมน้ำ (ต่อฯม¢)