หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่อม
อักษรล้านนา
ต่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ต่อม]
ความหมาย

น.เรียกกระดุมว่า บ่าต่อม. เรียกหม้อขนาดเล็กคอคอด ใช้ต้มยา เรียกหม้อต่อม. จุด,ตุ่ม,เม็ด,หยด,สิ่งที่นูนขึ้นเกล็กน้อย เช่น ต่อมเหื่อ - ต่อมเหงื่อ (เหงื่อเม็ดเล็กๆ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อม (ต่อฯม)