หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อนแต่น
อักษรล้านนา
ต่อฯรแต่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อนแต่น]
ความหมาย

ว.ใช้ตามหลังละอ่อน; เป็นละอ่อนต่อนแต่น - ลูกเล็กเด็กแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อนแต่น (ต่อฯรแต่นฯ)