หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อนอนวัน
อักษรล้านนา
ตํอฯนอฯรวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่อนอนวัน]
ความหมาย

น.ตัวต่อมีรูปร่างค่อนข้างผอม ตัวเรียวกว่าต่อหัวเสือมาก ลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนใสๆ ทั้งส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ยกเว้น ตารวมเท่านั้นที่มีสีเข้ม ออกหากินกลางคืน เวลากลางวันจะอยู่ภายในรัง เหล็กในมีพิษมากเช่นเดียวกับต่อชนิดอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อนอนวัน (ตํอฯนอฯรวันฯ)