หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่องแต่ง
อักษรล้านนา
ต่อฯงแต่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่องแต่ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดเล็กที่ห้อยและแกว่งไปมา ถ้าสิ่งของขนาดใหญ่ใช้ โต่งเต่ง; หน่องแหน่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่องแต่ง (ต่อฯงแต่งฯ)