หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่อขุม
อักษรล้านนา
ตํอฯขุม
เทียบอักษรไทย
[ต่อขุม]
ความหมาย

น.ตัวต่อขนาดใหญ่ กว่าชนิดอื่น ทำรังเป็นโพรงอยู่ใต้ดิน มีนิสัยดุร้าย อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ สามารถรุมกัดเหยื่อที่ตก ลงไปในหลุมให้เหลือแต่กระดูกในเวลาอันรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่อขุม (ตํอฯขุม)