หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่วงสิ้น
อักษรล้านนา
ต่วฯงสิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่วงสิ้น]
ความหมาย

น.วงซิ่น - เรียกผ้าซิ่นที่เย็บปลายทั้งสองด้านติดกันแล้วว่า ต่วงสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่วงสิ้น (ต่วฯงสิ้นฯ)