หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตู้
อักษรล้านนา
ตู้
เทียบอักษรไทย
[ตู้]
ความหมาย

น.อุปกรณ์สำหรับเก็บและใส่สิ่งของโดยมากมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีชั้นวางของ และมีประตูเปิดปิด เช่น ตู้กับข้าว,ตู้เสื้อผ้า, สิ่งที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างตู้ เช่น ตู้ยาม ตู้เย็น ก.ทำคุณทางไสยศาสตร์ เช่นเสกหนังเข้าท้อง,เสกตะปูเข้าท้อง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู้ (ตู้)