หน้าหลัก
ตู่
ตู่
[ตู่]

น.เรียกคางคกว่า ก๋บตู่ ก.บังคับกรรโชก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตู่ (ตู่)