หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูบอย่างฮ่างเฮือน
อักษรล้านนา
ตูอยฯางฯร่างฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตูบอฺย่างร่างเรือน]
ความหมาย

ดู...ตูบอย่าง

ออกเสียงล้านนา
ตูบอย่าง
อักษรล้านนา
ตูอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูบอฺย่าง]
ความหมาย

น.บ้านหลังเล็กทำด้วยไม้ไผ่ และ ยกพื้นสูง มุงด้วยใบตองตึง(ใบพลวง) หรือตับใบคา มีฝาขัดแตะกั้นเป็นห้องนอน มีห้องครัวเชื่อมออกไปทางด้านหลัง; ตูบอย่างฮ่างเฮือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบอย่างฮ่างเฮือน (ตูอยฯางฯร่างฯเริอฯร)