หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูบอย่าง
อักษรล้านนา
ตูอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูบอฺย่าง]
ความหมาย

น.บ้านหลังเล็กทำด้วยไม้ไผ่ และ ยกพื้นสูง มุงด้วยใบตองตึง(ใบพลวง) หรือตับใบคา มีฝาขัดแตะกั้นเป็นห้องนอน มีห้องครัวเชื่อมออกไปทางด้านหลัง; ตูบอย่างฮ่างเฮือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบอย่าง (ตูอยฯางฯ)