หน้าหลัก
ตูบหน้อย
ตูบหน้อย
ตูห้นฯอฯยฯ
[ตูบหน้อย]

น.กระท่อมเล็กๆ,กระต๊อบที่ทำแบบหลังคาทรงปั้นหยาธรรมดา พออยู่กันได้ ๒-๓ คน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบหน้อย (ตูห้นฯอฯยฯ)