หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูบติ๋ดดิน
อักษรล้านนา
ตูติดฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[ตูบติดดิน]
ความหมาย

น.กระท่อมที่ไม่มียกพื้น ใช้ฟากหรือไม้แป้นวางกับพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบติ๋ดดิน (ตูติดฯดินฯ)