หน้าหลัก
ตูบกาด
ตูกาดฯ
[ตูบกาด]

น.ร้านขายของเล็กๆ - ตูบ คือกระต๊อบ,กระท่อม; กาดคือ ตลาด; เมื่อรวมเป็น ตูบกาด หมายถึง ร้านขายของเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูบกาด (ตูกาดฯ)