หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตูน
อักษรล้านนา
ทูร
เทียบอักษรไทย
[ทูร]
ความหมาย

ดู...ตุน

ออกเสียงล้านนา
ตุน
อักษรล้านนา
ทุร
เทียบอักษรไทย
[ทุน]
ความหมาย

น.คูน -ไม้ล้มลุกคล้ายบอน ใบใหญ่รูปหัวใจ ก้านใบยาวลอกเปลือกแล้วกินได้ ทั้งกินสดและแกง; ตูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูน (ทูร)