หน้าหลัก
ตูดฮุ่ง
ตูดรุ่ง
[ตูดรุ่ง]

น.กำหนดยามเท่ากับเวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๑.๓๐ น.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูดฮุ่ง (ตูดรุ่ง)