หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตูด
อักษรล้านนา
ตูด
เทียบอักษรไทย
[ตูด]
ความหมาย

น.หวูด - เขาที่เป่าเพื่อเป็นสัญญาณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตูด (ตูด)