หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๋บ
อักษรล้านนา
ตุบ,ตุ
เทียบอักษรไทย
[ตุบ]
ความหมาย

ว.งอลง,พับลง เช่น เรียกสุนัขที่มีหูพับลงว่า หมาหูตุ๋บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๋บ (ตุบ,ตุ)