หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊เจ้า
อักษรล้านนา
ทุเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ทุเจ้า]
ความหมาย

น.พระภิกษุ - เป็นคำเรียกพระภิกษุไม่ว่าจะมีอายุ พรรษามากน้อยเท่าไร; ถ้าเป็นสามเณรเรียก พะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊เจ้า (ทุเจั้า)