หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊หน้อย
อักษรล้านนา
ทุห้นฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุหน้อย]
ความหมาย

น.พระลูกวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊หน้อย (ทุห้นฯอฯยฯ)