หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊หนาน
อักษรล้านนา
ทุหนฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุหนาน]
ความหมาย

น.พระภิกษุที่มีอายุพรรษาไม่เกิน ๕ พรรษา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊หนาน (ทุหนฯานฯ)