หน้าหลัก
ตุ๊มผ้าขนหนู
ทุ้มผ้าข฿นฯหูนฯ
[ทุ้มผ้าขนหนู]

ก.เอาผ้าเช็ดตัวคลุมตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊มผ้าขนหนู (ทุ้มผ้าข฿นฯหูนฯ)