หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊ปี้
อักษรล้านนา
ทุพี่
เทียบอักษรไทย
[ทุพี่]
ความหมาย

น.หลวงพี่ - พระภิกษุที่มีอายุมากกว่าผู้เรียก หรือเรียกเพื่อให้เกียรติ ด้วยความนับถือแม้ผู้เรียกจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊ปี้ (ทุพี่)