หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊บาหละก๋า
อักษรล้านนา
ทุบาฯรกา
เทียบอักษรไทย
[ทุบาระกา]
ความหมาย

น.รองเจ้าอาวาส,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,พระภิกษุที่มีอายุพรรษามากกว่า ๕ พรรษา; บาหละก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บาหละก๋า (ทุบาฯรกา)