หน้าหลัก
ตุ๊บ
ทุ,ทุบ
[ทุบ]

ก.ใช้มือหรือสิ่งของตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บ (ทุ,ทุบ)