หน้าหลัก
ตุ๊กข์
ทุก์ขฯ
[ทุกข์]

น.ทุกข์ - ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายสบายใจ ว.ลำบาก,ยากจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ (ทุก์ขฯ)