หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊
อักษรล้านนา
ทุ
เทียบอักษรไทย
[ทุ]
ความหมาย

น.พระภิกษุ; ตุ๊เจ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊ (ทุ)