หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ้ยปีดีงาม
อักษรล้านนา
ตุ้พีดีงามฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุ้ยพีดีงาม]
ความหมาย

ว.อ้วนท้วน,อ้วนพี; ตุ้ยลุ้ย,ตุ้ยอุ้ยลุ้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้ยปีดีงาม (ตุ้พีดีงามฯ)