หน้าหลัก
ตุ้ยปีดีงาม
ตุ้พีดีงามฯ
[ตุ้ยพีดีงาม]

ว.อ้วนท้วน,อ้วนพี; ตุ้ยลุ้ย,ตุ้ยอุ้ยลุ้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้ยปีดีงาม (ตุ้พีดีงามฯ)