หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้ย
อักษรล้านนา
ตุ้
เทียบอักษรไทย
[ตุ้ย]
ความหมาย

ว.อ้วน - เจ้าเนื้อ,มีเนื้อและไขมัน มาก,มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้ย (ตุ้)