หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้มป๋าเหยีฺ่่ยน
อักษรล้านนา
ตุ้มปลฯาอยฯยฯร
เทียบอักษรไทย
[ตุ้มปลาเอฺยฺี่ยน]
ความหมาย

น.อุปกรณ์ดักปลาไหล ทำด้วยไม้ไผ่สานหรือกระบอกไม้ไผ่ มีงาแซง; ลัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้มป๋าเหยี่ยน (ตุ้มปลฯาอยฯยฯร)