หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้ม
อักษรล้านนา
ทุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ทุ่ม]
ความหมาย

น.เรียกไม้ตะกูยักษ์ว่าไม้ตุ้ม

ออกเสียงล้านนา
ตุ้ม
อักษรล้านนา
ตุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ตุ้ม]
ความหมาย

น.อีจู้ - เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่สาน; ก๑.พยุงไว้,ประคองยกขึ้น,ผลักขึ้น; ก๒.ค้ำจุน,อุดหนุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้ม (ตุ้ม)