หน้าหลัก
ตุ้ม
ทุ่ม
[ทุ่ม]

น.เรียกไม้ตะกูยักษ์ว่าไม้ตุ้ม

ตุ้ม
ตุ้ม
ตุ้ม
[ตุ้ม]

น.อีจู้ - เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่สาน ก.พยุงไว้,ประคองยกขึ้น,ค้ำจุน,อุดหนุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้ม (ตุ้ม)