หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ้นไส้
อักษรล้านนา
ทุ่รไส้
เทียบอักษรไทย
[ทุ่นไส้]
ความหมาย

ว.พออยู่ท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้นไส้ (ทุ่รไส้)