หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้นเต๊า
อักษรล้านนา
ทุ่รเทั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุ่นเท้า]
ความหมาย

ก.ค้ำจุน ใช้คู่กับมั่งมูล เป็น มั่งมูลตุ้นเต๊า-มั่งคั่งร่ำรวย,มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน. ตูนเต๊า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้นเต๊า (ทุ่รเทั้าฯ)