หน้าหลัก
ตุ่มใส
ตุ่มไส
[ตุ่มใส]

น.อีสุกอีใส - โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีเม็ดพองใสๆขึ้นตามตัวซึ่งจะแตกออกกลายเป็นสะเก็ดดำๆติดตามผิวหนัง ถ้าติดตามใบหน้าเรียก หน้ามอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มใส (ตุ่มไส)