หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มใส
อักษรล้านนา
ตุ่มไส
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มใส]
ความหมาย

น.ตุ่มใส - ตุ่มน้ำใสๆ ที่เกิดขึ้นตามนิ้วมือ นิ้วเท้า ตามบริเวณร่างกายมีหลายชนิด มีทั้งอันตรายและไม่อันตราย อาทิ ตุ่มใสๆ ที่นิ้วอาจเกิดจากการทำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสบริเวณนั้นเป็นเวลานานๆ เช่น เขียนหนังสือนานๆ ถางหญ้านานๆ กรณีนี้ไม่อันตราย หรือบางทีก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเครียด และการอดนอนได้เช่นกัน หากมีตุ่มใสขึ้นที่นิ้วโดยไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย ลองสังเกตอาการสัก 2-3 วัน ร่วมกับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นออกกำลังกาย ตุ่มใสที่นิ้วก็อาจจะหายไปได้เอง: โดยปกติตุ่มใสที่ขึ้นตามนิ้วหรือง่ามนิ้วมักไม่มีอันตราย แต่ถ้าเป็นความผิดปกติทางผิวหนัง อย่างโรคเริม งูสวัด โรคหิด โรคอีสุกอีใส ก็สามารถรักษาให้หายได้ เพียงไปพบแพทย์ตั้งแต่แรกๆ ที่มีอาการ: ถ้าเกิดตุ่มใสในผู้สูงวัย ควรให้แพทย์ทำการวินิจฉัยและตรวจหาสาเหตุจะดีที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มใส (ตุ่มไส)