หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มเหื่อ
อักษรล้านนา
ตุ่มเหิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มเหื่อ]
ความหมาย

น.ผดร้อน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ตุ่มเหื่อ''; ผดร้อน หรือ ตุ่มเหื่อ เป็นตุ่มคันเม็ดเล็กๆ เกิดจากต่อมเหงื่อที่อุดตัน เป็นผื่นตามผิวหนัง โดยเฉพาะเมื่อเหงื่อออก หรืออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น ผดร้อน/ตุ่มเหื่อ อาจปรากฏขึ้นได้ทั่วร่างกาย เช่น บริเวณใบหน้า คอ หลัง อก และต้นขา เป็นต้น แม้ผดร้อน/ตุ่มเหื่อ เป็นภาวะทางผิวหนังที่ไม่อันตราย และอาจหายได้เองเมื่ออากาศเย็นลง แต่คนทั่วไปควรศึกษาข้อมูลเพื่อป้องกันหรือรับมือเมื่อเกิดขึ้นกับตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มเหื่อ (ตุ่มเหิ่อฯอ)