หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มเหื่อ
อักษรล้านนา
ตุ่มเหิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มเหื่อ]
ความหมาย

น.ผด,ละบอง - ตุ่มเม็ดเล็กๆเป็นผื่นตามผิวหนัง เมื่อถูกอากาศร้อนหรือเกิดอาการคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มเหื่อ (ตุ่มเหิ่อฯอ)