หน้าหลัก
ตุ่มฮัก
ตุ่มรักฯ
[ตุ่มรัก]

น.ตุ่มคันที่เกิดขึ้นตามใบหน้าหรือร่างกายของผู้ที่แพ้ต้นรัก น้ำรักยางรัก โดยการสัมผัส บางคนเพียงแค่เดิน ผ่านต้นรัก หรือลอดใต้พุ่มต้นรัก ก็อาจจะ เกิดตุ่มนี้ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มฮัก (ตุ่มรักฯ)