หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มหมืน
อักษรล้านนา
ตุ่มหืมฯร
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มหมืน]
ความหมาย

น.ผื่นลมพิษ, ตุ่มพิษลามที่เป็นผื่น มักทำให้คัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มหมืน (ตุ่มหืมฯร)