หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มสุ๋ก
อักษรล้านนา
ตุ่มสุก
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มสุก]
ความหมาย

น.เม็ดที่กลัดหนองตามผิวหนัง อย่างไข้ทรพิษ โรคฝีดาษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มสุ๋ก (ตุ่มสุก)