หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มพัวะ
อักษรล้านนา
ตุ่มระฯพ฿วฯะ,ตุ่มภ฿วฯะ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มพรัวะ,ตุ่มภัวะ]
ความหมาย

น.แผลพุพอง - โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง เป็นผื่นแดง คัน กลายเป็นตุ่มหนอง แตกง่าย ตกสะเก็ด เกิดขึ้นตามใบหน้า รอบจมูก ปาก มือ และเท้า สามารถกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย. ; ตุ่มจั๊วะ ก็ว่า.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มพัวะ (ตุ่มระฯพ฿วฯะ,ตุ่มภ฿วฯะ)