หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มปิ๊ด
อักษรล้านนา
ตุ่มพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มพิษ]
ความหมาย

น.โรคลมพิษ - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ตุ่มปิ๊ด''; โรคลมพิษ ลักษณะพิเศษเฉพาะที่เห็นได้ชัดของโรค คือ มีผื่นแดงหรือปื้นนูนแดงที่ชัดเจน และมีอาการคันร่วมด้วย เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการแพ้สารบางชนิด การรับประทาน การสัมผัส การสูดดม หรือจากการฉีดเข้าไปในร่างกาย ซึ่งสาเหตุสำคัญๆ ที่ก่อให้เกิดลมพิษผื่นที่เกิดตามผิวหนัง ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด แมลง(จากการสัมผัส กัดต่อย) อากาศ(แสงแดด คลื่นแสง ความเย็น สารในอากาศ) เหงื่อ อารมณ์และสภาพจิต การขีดข่วน โรคติดเชื้อ ฯลฯ: แพทย์จะซักปะวัติโดยละเอียด ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ตรวจสารเคมีในเลือด แล้วจึงวินิจฉัย ให้การรักษาต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มปิ๊ด (ตุ่มพิษฯฯ)