หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มคัน
อักษรล้านนา
ตุ่มฅันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มฅัน]
ความหมาย

น.ตุ่มพิษที่ทำให้เกิดอาการคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มคัน (ตุ่มฅันฯ)