หน้าหลัก
ตุ่ม
ตุ่ม
[ตุ่ม]

น.ตุ่ม - เม็ดนูนๆที่ขึ้นตามผิวหนังเช่นตุ่มยุง ตุ่มเหื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่ม (ตุ่ม)