หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุน
อักษรล้านนา
ทุร
เทียบอักษรไทย
[ทุน]
ความหมาย

น.คูน -ไม้ล้มลุกคล้ายบอน ใบใหญ่รูปหัวใจ ก้านใบยาวลอกเปลือกแล้วกินได้ ทั้งกินสดและแกง; ตูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุน (ทุร)