หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุงไส้หมู
อักษรล้านนา
ทุงไส้หู
เทียบอักษรไทย
[ทุงไส้หมู]
ความหมาย

น.ธงที่ตัดด้วย กระดาษพับทบหลายชั้น มีลักษณะเป็นพวงเหมือนไส้หมู อาจมีสีเดียวหรือหลายสีทับซ้อนกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงไส้หมู (ทุงไส้หู)