หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุงสามหาง
อักษรล้านนา
ทุงสามฯหางฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุงสามหาง]
ความหมาย

น.ธงสามชาย - เป็นธงสัญลักษณ์ของงานศพมีรูปร่างคล้ายคลึงกับรูปกายของมนุษย์มีชายหรือหางตุงอยู่ ๓ ชายห้อยลง งาน ศพพระสงฆ์ใช้ผ้าสีเหลือง (มักใช้ผ้าสบงใหม่)ถ้าเป็นคฤหัสถ์ใช้กระดาษหรือผ้าสีขาว ตกแต่งด้วยลายดอก หรือลายพื้นเมือง ความหมายของตุง ๓ หางนี้ อาจหมายถึงไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และมิใช่ตัวตน (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ใช้เชือกร้อยตรงส่วนหัวติดกับด้าม ใช้เป็นธงนำขบวนศพของคนล้านนาสู่ป่าช้า; ตุงผีต๋าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงสามหาง (ทุงสามฯหางฯ)