หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุงตั๋วเปิ้ง
อักษรล้านนา
ทุงต฿วฯเพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุงตัวเพิ่ง]
ความหมาย

ดู...ตุง ๑๒ ราศี

ออกเสียงล้านนา
ตุง ๑๒ ราศี
อักษรล้านนา
ทุง 12 ราศี
เทียบอักษรไทย
[ทุง ๑๒ ราศี]
ความหมาย

น.ธงนักษัตรรูปร่างยาว แบ่งเป็นช่องๆ แต่ละช่องมีรูปสัตว์ประจำปีนักษัตร (ตั๋วเปิ้ง)ใช้ประกอบประเพณี พิธีกรรม เช่น การทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อถึงคล้ายวันเกิดของปีเกิดของตน ซึ่งมักจะนำไปแขวนบนวิหาร และประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ก็จะปักตุงประเภทนี้บนเจดีย์ทราย โดยหวังว่าจะเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และญาติพี่น้องที่ไปร่วมปักตุงด้วย; ตุงตั๋วเปิ้ง ก็ว่า; ดู...ตั๋วเปิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุงตั๋วเปิ้ง (ทุงต฿วฯเพิ่งฯ)